Privacy policy

Polityka Prywatności Strony Internetowej firmy ZAPS

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników Witryny znajdującej się pod adresem elektronicznym: www.zaps.com.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna, 95-030 Rzgów, ul. Łódzka 57, NIP 728-27-95-622, REGON 101707862, Nr. KRS 0000491625 (Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi), zwana dalej również Administratorem.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Witryny, a także w celach marketingowych.
 4. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Użytkownikowi witryny przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich uzupełniania, poprawiania, przenoszenia czy usunięcia (tj. prawo do bycia zapomnianym). W tym celu należy skontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość mailową na adres: bok@zaps.com.pl lub poprzez pocztę tradycyjną: Łódzka 57, 95-030 Rzgów.
 6. W przypadku, gdy dane Użytkowników są niezbędne w celu realizacji ich roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkowników.
 7. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą Witryny.
 8. W trosce o świadczenie usług najwyższej jakości naszym Użytkownikom i osobom przeglądającym naszą Witrynę korzystamy z tzw. plików "cookies". Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. Zapewniamy, że korzystanie z ciasteczek nie jest związane z gromadzeniem osobistych lub prywatnych danych i jest wolne od wirusów. Służą one jedynie celom administracji Witryną, dostarczania treści zgodnych z zainteresowaniami użytkowników i optymalizacji Witryny, a w szczególności:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  10. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 10. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 11. Dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym, adresy mailowe podane przy zapisaniu się do newslettera oraz dane pochodzące z plików Cookies mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz agencjom marketingowym, m.in. celem przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter).
 12. Dane osobowe używane w celach związanych z kontaktem poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wysłane zapytanie, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 13. Witryna www.zaps.com.pl dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym i działaniami osób trzecich. Administrator stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Administrator posiada certyfikat protokołu SSL (Secure Socket Layer v3). Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas wysyłania zapytania poprzez formularz kontaktowy oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera. Wydawcą certyfikatu dla Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt Spółka Jawna jest HOME.PL.
 14. Otrzymywanie Newslettera na adres e-mail jest bezpłatne. Każdy, kto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową oświadcza, że to on jest właścicielem podanego w formularzu elektronicznym adresu email.
 15. W celu otrzymania Newslettera na adres e-mail Użytkownik powinien zapisać się do ww. usługi w zakładce „Newsletter” lub w stopce Witryny.
 16. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz.1422 ze zm.).
 17. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera, bądź kontakt z obsługą Witryny pod adresem bok@zaps.com.pl. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera na e-mail, Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
 18. Użytkownik może ponownie zamówić otrzymywanie Newslettera poprzez kontakt z obsługą Witryny lun poprzez ponowne dodanie swojego adresu e-mail na Witrynie www.zaps.com.pl.
 19. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Witrynie. O stosownych zmianach Administrator danych każdorazowo powiadomi Użytkowników.
 20. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której naruszenia dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres bok@zaps.com.pl